Posiedzenia Bieżące

 

 

Zaproszenie
Uprzejmie zapraszamy na sesję naukową na temat:
Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie

Sesja odbędzie się 10 października 2019 roku, w godz. 15.30-20.00

w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, sala konferencyjna, parter

 

Program:
15:30 Otwarcie sesji
I. Perspektywa historyczna i literacka
15:45-16:30. Prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz, Śląska Wieża Babel. Przemiany kulturowe i językowe na średniowiecznym Śląsku
16:15 Dyskusja
16:30-17:15. Dr Katarzyna Setkowicz, Słowiańskie akcenty w hiszpańskim romansie rycerskim
17:00 Dyskusja
17:15-18:00. Dr hab. Anna Cisło, Pisarze z wysp Blasket
17:45 Dyskusja
18:00 Przerwa
II. Perspektywa kulturowa i lingwistyczna
18:15-19:00. Dr hab. Barbara Rogowska, Dyfuzja wzorów kulturowych w Europie
18:45 Dyskusja
19:00-19:45. Dr hab. Henryk Jaroszewicz, Dezintegracja języka serbsko-chorwackiego i inne współczesne procesy językowo-emancypacyjne w świetle ustaleń socjolingwistyki
19:30 Dyskusja
19:45 Dyskusja końcowa, podsumowanie i zakończenie obrad

Organizatorzy

Prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz
Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Wysoczański